Dziś czynne do 21:00

Konkurs Małego Robinsona i Playmobil

 

Sklep z zabawkami Mały Robinson oraz firma Playmobil zapraszają dzieci w wieku 4-10 lat na konkurs plastyczny "Moje ferie z Playmobil". Czekamy na prace ilustrujące ulubioną figurkę lub świat Playmobil.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Firma handlowa Mały Robinson S.C. Szufa Monika, Szufa Bartosz, Regon 120284705, NIP 7343173270, prowadząca sklep Mały Robinson w Galerii Sandecja, ul. Węgierska 170, Nowy Sącz.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, zwanych dalej „Uczestnikami”.

3. Konkurs odbywa się w trakcie ferii zimowych 2018 w woj. małopolskim:
a) start konkursu - 10 lutego 2018r.
b) przyjmowanie prac – do 20 lutego 2018r. ( wtorek ) do godz. 21:00 w sklepie Mały Robinson w Galerii Sandecja , ul. Węgierska 170, Nowy Sącz
c) ogłoszenie wyników – 2 4 lutego 2018r. (sobota)

4. Temat Konkursu to "Moje ferie z PLAYMOBIL".

5. Celem Konkursu jest rozbudzenie twórczości u dzieci oraz ich zainteresowania produktami firmy PLAYMOBIL.

6. Prace konkursowe, ilustrujące ulubioną figurkę lub świat PLAYMOBIL, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz numerem telefonu kontaktowego Opiekuna/Rodzica Uczestnika.

7. Na pracach rysunkowych należy umieścić zdanie: "Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki."

8. Format pracy i technika - dowolne.

9. Miejscem składania prac jest sklep Mały Robinson w Galerii Sandecja, Nowy Sącz.

10. Komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora, przedstawiciel Właściciela Galerii Sandecja, przedstawiciel Administracji Galerii Sandecja, wybierze zwycięskie prace, wykonane przez uczestników samodzielnie i najciekawiej prezentujące temat Konkursu, i przyzna 3 (trzy) nagrody główne oraz 100 (sto) nagród niespodzianek.

11. Zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone zestawami PLAYMOBIL:

- Nagroda 1 - zestawy zabawek: 9280_Chata górka, 9282_Szkoła narciarska
- Nagroda 2 – zestaw zabawek: 9283_Bitwa na śnieżki, 9281_Auto z boxem dachowym, 9286_Sporty zimowe
- Nagroda 3 – zestawy zabawek: 9285_Skuter śnieżny, 9288_Narciarz, 9284_Narciarz na nartach snowblade, 9287_Biathlonistka

12. Nagrody niespodzianki zostaną wręczone kolejnym 100 (stu) Uczestnikom Konkursu i będą zawierały figurki i gadżety PLAYMOBIL.

13. Wyniki Konkursu oraz zwycięskie prace konkursowe zostaną wywieszone 24 lutego 2018r. w witrynie sklepu Mały Robinson w Galerii Sandecja.

14. Odbiór nagród możliwy jest w weekend 24-25 lutego 2018r. w strefie wystawy PLAYMOBILprzed sklepem Mały Robinson w Galerii Sandecja.

15. Oddane na konkurs prace nie będą odsyłane do Uczestników, przechodzą na własność Organizatora, a Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

16. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Komisji Konkursowej,oraz członkowie ich rodzin, tj. ich dzieci, wnuki oraz rodzeństwo.

17. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie i daje zgodę Organizatorowi na przetwarzanie zgłoszonych danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

18. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.